Hyviä Rastavan pruazniekkua da ozakastu vuottu 2015!

Rakkahat salmilazet!
Salmi-Fondan halličuksen puoles toivotan teil kaikil

Hyviä Rastavan pruazniekkua
da ozakastu vuottu 2015!

Andakkah Jumal rauhua da tervehytty, hyviä mieldy da optimizmua.

Parahat passibot teil, ket tulitto Lappeenrandah kezäkuus; erähienke vie vastavuimmoValamon seminuaras ligakuun allus. Yhtehine dielo salmilazen kielen da kul’tuuran hyväkse jatkukkah iellehgi.