Salmi-Säätiön 60-vuotishistoriikki: Salmilaisen kulttuuriperinnön vaalijat

FM Oskari Ropponen on Salmi-Säätiön arkistomateriaalin ja haastattelujen pohjalta kirjoittanut perusteellisen kuvauksen säätiön vaiheista alkaen vuodesta 1948. Historiikki julkistettiin Salmi-Säätiön 60-vuotisjuhlassa Kuopiossa 25.10.2008.

Siinä käsitellään eri vuosikymmenien aikana tapahtunutta taloudellista kehitystä ja sitä, miten säätiön peruskirjan mukainen toiminta eli ”entisten Salmin kuntalaisten ja heidän jälkeläistensä kulttuurisen, henkisen ja taloudellisen perinnön vaaliminen ja kehittäminen” on toteutunut.

Vuosittainen apurahojen jako on ollut keskeisin toimintamuoto, mutta myös julkaisutoimintaa ja salmilaista kulttuuria vaalivien juhlien järjestämistä on pyritty tukemaan. Salmilaisen identiteetin voimissa pysyminen ja edelleen kehittäminen on yksi säätiön tärkeimmistä haasteista jatkossakin.

Historiikkia myy Salmi-Säätiön asiamies Mauri Sulku (mauri.sulku@luukku.com), puh. 0500 554 410. Hinta on 10 € + postituskulut.