Salmi-Säätiön hallituksen syyskokous

Salmi-Säätiön hallitus piti syyskokouksensa 29.-30.10.2005 Lahden Seurahuoneeella. Kokous pidettiin kahdessa osassa: lauantaina iltapäivällä ja sunnuntaiaamuna. Lauantai-iltana oli ohjelmassa teatteriesitys Lahden kaupunginteatterissa. Kokouksen lauantain osuudessa oli vieraana dos. Ljudmila Markianova, joka raportoi suomi-livvi -sanakirjan alkuvaiheesta.

Kokouksessa päätettiin myöntää salmilaissyntyisille yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen sekä ammattiopistojen ja vastaavien oppilaitosten opiskelijoille apurahoja yhteensä 20.210 euroa. Apurahan sai 105 opiskelijaa. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja apurahat maksetaan ilmoitetuille tileille.

Valitettavasti viisi hakemusta jouduttiin hylkäämään puutteellisina. Säätiön sääntöjen mukaan hakijan täytyy opiskella päätoimisesti, ja apurahan voi saada vain kaksi kertaa. Hakemusten tulee olla perillä asiamiehellä ilmoitettuun määräpäivään mennessä; mukana on oltava myös oppilaitoksen antama opiskelutodistus.

Hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan, sillä erovuorossa olleet Paavo Kokotti ja Raija Pyöli valittiin uudelleen toimikaudelle 2006-2008.