Salmi-Säätiön syksyn 2014 apurahat jaettu

Syksyn apurahat jaettiin toisen asteen ammattikoululaisille hallituksen kokouksessa 3.10. Valamossa. Hakemuksia oli tullut 13, mutta apuraha myönnettiin vain kahdeksalle opiskelijalle, koska viisi hakijaa oli muiden oppilaitosten kuin ammattikoulujen opiskelijoita.

Päätettiin myös väliinputoamisten välttämiseksi (ammattikouluissa lyhyt opiskeluaika, apurahaa voi hakea vasta toisena opiskeluvuotena) yhdistää ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen (AMK) opiskelijat samaan hakuun. Vuodesta 2016 alkaen joka toinen vuosi on heidän hakunsa, joka toinen yliopisto-opiskelijoiden. Hakuajat ilmoitetaan edelleenkin elokuussa säätiön kotisivuilla ja Karjala-lehdessä.

Salmin pitäjähistorian kirjoittamisen nykyvaiheesta keskusteltiin laajasti. Paikalle oli kutsuttu professori Tapio Hämynen Itä-Suomen yliopistosta. Hän on yksi kirjoittajista ja teoksen historiatoimikunnan jäsen. Käytiin läpi kirjoittajien aikataulut ja muut loppuvaiheen asiat. Kirjan aikataulutus pitänee edelleen paikkansa, ja teoksen uskotaan pääsevän painoon loppukeväästä 2015.

Päätettiin myös osallistumisesta Karjalan Liiton kirjamarkkinoille (Helsinki 15.11.2014, lisätietoja Karjalan Liitosta), jossa myydään Salmi-Säätiön kustantamia kirjoja alennuksella.

Hallituksen erovuorossa olleet jäsenet Kari Pössi ja Raija Pyöli valittiin uudelleen hallitukseen toimikaudeksi 2015 – 2017.

Hallitus osallistui 3.-5.10. Valamo Opiston järjestämään Siirtokarjalaisten jälkeläiset -seminaariin. Hallituksen jäsenet arkkipiispa Leo ja Kari Pössi luennoivat seminaarissa.