Salmi-Säätiön vuosikokousuutisia

Salmi-Säätiön vuosikokous pidettiin Kuopiossa 2.-3.3.2007.

Kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset vuosikokousasiat. Säätiön talouden todettiin olevan vakaalla pohjalla. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valittiin edelleen Raimo Jenu ja varapuheenjohtajaksi Raija Pyöli.

Säätiön sanakirjaprojektista (Markianova & Pyöli) teki selkoa Raija Pyöli. Suomi-livvi-sanakirjatyö on pysynyt aikataulussaan ja on nyt O-kirjaimessa. Sanakirja on tarkoitus julkaista syksyllä 2008 Salmi-Säätiön täyttäessä 60 vuotta.

Säätiön hallitus tekee elokuussa 2007 matkan Tverin Karjalaan. Valmistelut hoitaa Raimo Jenu yhdessä tveriläisen Zoja Turitsevan kanssa. Matkan yhteydessä pidetään säätiön nk. kesäkokous.

Syksyn opiskelustipendit salmilaissyntyisille nuorille tulevat haettaviksi jälleen elo-syyskuussa, joten opiskelijoiden on syytä tarkkailla säätiön kotisivuja.