Salmilazet uuzil rannoil – syntymäpäiviä ja kirjojen julkistamista Kuopiossa 27.10.2018

Salintäydeltä salmilaisia. (Kuva: Päivi Parjanen-Vättö)

Salmi-Säätiön ja Salmi-Seuran puolesta haluan lausua lämpimät kiitokset kaikille juhlavieraille, seminaarin esitelmöitsijöille ja puheenjohtajalle, ohjelman suorittajille, juontajalle… ja ennen muuta talkoolaisille! Ilman viimeksi mainittuja emme olisi urakasta selviytyneet. Kiitos myös meitä lahjoituksin muistaneille järjestöille ja yksityishenkilöille.

Ainakin meille järjestäjille jäi syntymäpäivistä hyvä mieli: paljon vieraita sekä seminaarissa että juhlassa, kirjat kävivät kaupaksi, ja ohjelmakin sujui lähes suunnitelmien mukaan.

Palaute on ollut erittäin myönteistä. Seminaariesitelmiä on kehuttu, ja lisää voi lukea teoksesta Sama mua, uvvet rannat: Salmilaiset 1948-2018, jossa kirjoittajat kertovat yksityiskohtaisesti omista aiheistaan. Paljon muutakin mielenkiintoista kirjasta löytyy, kun joukko tutkijoita keskittyy kuvaamaan salmilaisten evakkojen sodanjälkeisen elämän eri puolia.

Salmi-Seuran 60-vuotishistoriaa Rajakarjalaisen kulttuurin vaalijat ja siirtäjät lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, että vaikka me salmilaiset perusteellisesti olemmekin riidelleet vuosikymmenten aikana, asiat ovat kuitenkin hoituneet! Toiveissa olisi, että saisimme nuoria mukaan tähän työhön, jotta he voisivat kirjoittaa oman salmilaisten historiansa.

Juhlapäivästä ovat tähän mennessä kirjoittaneet ainakin Seppo Kononen 27.10. Savon Sanomiin 27.10. ja 1.11. Siilinjärven Uutis-Jouseen ja Päivi Parjanen Karjala-lehteen.

 

Salmi-Fondan da Salmi-Seuran puoles tahton sanuo parahat passibot kaikil pruazniekkugostil, seminuaran paginanpidäjil da paginanvedäjäl, pruazniekkuohjelman ezittäjil, juondajal da enne muudu kaikenjyttymis hommis ruadajil – nuoril dai vahnembil! Ilmai heidy ei moizes pod’ruadas ollus nimidä tolkuu roinnuh. Passibot suuret tožo kaikil, ket mustettih meidy dengal libo muite.

Yhtelläh, meil kaikil jäi roindupäiväs hyvä mieli: äijy gost’ua tuli seminuarah da pruazniekkah, kirjoi ostettih, dai ohjelmu meni läs kui olimmo planiiruinnuh. Seminuarua ylen kiitetäh. Ližiä voitto lugie kirjas Sama mua, uvvet rannat: Salmilaiset 1948-2018. Sie seminuaras pagizijat syvendetäh omii teemoi vie tarkembah. Muudugi mieldykiinnittäjiä kirjutustu kirjas löydyy, ku joukko tutkijua on keskitynnyh kerdomah Salmin evakkoloin elokses jälles voinua.

Salmi-Seuran histouriedu Rajakarjalaisen kulttuurin vaalijat ja siirtäjät lugijes tuli mieleh, kui myö salmilazet vuozikymmenii olemmo putilleh torannuh – ka yksikai dielot ollah mendy edehpäi!

Meijän pruazniekas ollah tässah kirjutettu Savon Sanomat 27.10., Karjala-lehti 1.11. da Uutis-Jousi (Siilinjärvi).

Raija Pyöli

Sukupolvien salmilaisuutta: Kari Koslonen ja ”bunukku” Fiia Koslonen. Istumassa vas. Annikki Heiskanen, Eeva-Kaisa Linna, Raija Pyöli ja Anneli Sarhimaa. (Kuva: Päivi Parjanen-Vättö)