Syksyn apurahat jaettu

Salmi-Säätiön syksyn 2012 apurahat jaettiin hallituksen kokouksessa Kuopiossa 25.10.2012. Nyt olivat vuorossa yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat. Hakemuksia saapui 37 kappaletta, joista jouduttiin hylkäämään 12 erilaisten puutteellisuuksien vuoksi.

Stipendejä myönnettiin 25 salmilaisperäiselle opiskelijalle yhteensä 7.500 euroa. Hakuilmoituksessa oli hakuehdot esitetty varsin yksiselitteisesti: 1. stipendin voi saada opiskeluaikana yhden kerran; 2. tällä kertaa olivat vuorossa vain yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat (eivät esim. ammattikorkeakoululaiset, joiden vuoro on syksyllä 2013); 3. ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät voi saada apurahaa; 4. hakemuslomake pitää allekirjoittaa itse.

Salmi-Säätiön lisäksi ei ole moniakaan karjalaissäätiöitä, jotka vielä nykyään myöntävät apurahoja. Emme esimerkiksi tarkista opintomenestystä, vaan ainoastaan salmilaiset juuret ja edellä mainitut kohtien 1 – 4 kriteerit ratkaisevat.