Vanhemmat uutiset 2003-2008

Sunnuntai 10.8.2008

Kesäkokous Ristiinassa 16.7.2008

Säätiön  hallituksen kesäkokouksessa tehtiin lähinnä tulevaa syksyä koskevia  päätöksiä. Tässä muutama asia muistiin ja kalenteriin pantavaksi.

Salmi-Säätiön  60- ja Salmi-Seuran 50-vuotisjuhlia vietetään Kuopiossa 25.-26.10.2008.  Juhlapäivien ohjelma koostuu iloisista mutta arvokkaista aineksista:  musiikki- ja muusta ohjelmasta, illanvietosta, jumalanpalveluksista…  Jälleen on salmilaisilla ja muillakin karjalaisilla tilaisuus antoisaan  yhdessäoloon ja tuttujen tapaamiseen mahdollisimman paljon omal kielel!

Juhlapäivien  aikana julkaistaan kaksi säätiön rahoittamaa teosta, Salmi-Säätiön  historiikki, jota kirjoittaa FM Oskari Ropponen Joensuusta sekä  kolmivuotisen suomalais-karjalaisen yhteistyön (FT Raija Pyöli ja dos.  Ljudmila Markianova) tuloksena syntynyt Sanakirja suomi-karjala.  Sanakirjan oikoluku on tehty ja teos on menossa painoon. Se saadaan  myyntiin juhlaan mennessä. Myös karjalankielistä laulumonistetta  valmistellaan juhlissa käytettäväksi (Kari P. Koslonen).

Säätiön  hallitus haluaa muistuttaa juhlavuoden opintoapurahojen hausta. Hakuaika  on syyskuu. Hakijan on selvitettävä salmilaiset juurensa ja täytettävä  tietyt ehdot, esim. jos on saanut apurahan jo kahdesti, ei sitä enää  myönnetä. Juhlavuoden kunniaksi apurahat ovat hieman tavallista  korkeammat. Apurahojen hausta tiedotetaan elokuun puolenvälin jälkeen  säätiön sivuilla www.salmi-saatio.net ja Karjala-lehdessä.

-KUVA-

Salmi-Säätiön hallitus kesäkokouksen jälkeen.

Takarivissä  vas. Mauri Sulku, Paavo Kokotti, Kari Koslonen, arkkipiispa Leo.  Eturivissä Vilho Paussoi, Raija Pyöli, Kaija Salmio.

Perjantai 7.3.2008

SALMI-SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS KUOPIOSSA

Salmi-Säätiön  tavoitteena on tukea karjalaista kulttuuria ja salmilaista syntyperää  olevien henkilöiden taloudellista ja henkistä toimintaa. Säätiö tukee  vuosittain opiskelua lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa ja  korkeakouluissa jakamalla apurahoja. Säätiö harjoittaa myös  tiedotustoimintaa. Lisätietoja toiminnasta ja apurahoista saa  Internetistä, osoitteesta www.salmi-saatio.net.

Salmi-Säätiön  vuosikokous pidettiin Kuopiossa Suomen Ortodoksisessa  kirkollishallituksessa 22.–23.2.2008. Säätiön puheenjohtajaksi valittiin  Raija Pyöli ja varapuheenjohtajaksi Vilho Paussoi. Muut hallituksen  jäsenet ovat arkkipiispa Leo, Paavo Kokotti, Kari P. Koslonen ja Kaija  Salmio. Säätiön asiamies Seppo Tolvanen jättää tehtävänsä 30.4.2008.  Uudeksi asiamieheksi valittiin Mauri Sulku 1.5.2008 alkaen.  Tilintarkastajina jatkavat Eero Ipatti ja Niilo Rantsi.  Varatilintarkastajina jatkavat Liisa Kuopusjärvi ja Jaakko Paldanius.

Vuosikokouksessa vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätettiin vuoden 2008 talousarvio.

Salmi-Säätiö  ja Salmi-Seura viettävät yhteisiä vuosijuhlia Kuopiossa 25.–26.10.2008.  Salmi-Säätiö juhlii 60 toimintavuottaan ja Salmi-Seura viettää  50-vuotisjuhliaan. Salmi-Säätiön edustajana juhlatoimikunnassa ovat  Paavo Kokotti ja Kari P. Koslonen. Juhlassa julkistetaan Ljudmila  Markianovan ja Raija Pyölin Suomi-karjala-sanakirja, joka nyt on  painatusvaiheessa.

Kaija Salmio

Perjantai 9.11.2007

Arkkipiispa Leo Salmi-Säätiön hallitukseen

Salmi-Säätiön hallitus piti syyskokouksensa Lahdessa 19.-20.10.2007. Säätiön tarkoituksena on entisten Salmin kuntalaisten ja heidän jälkeläistensä taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Tällä kertaa myönnettiin stipendejä 154 salmilais-peräiselle opiskelijalle yhteensä 30.540 euroa.

-KUVA-

Vuosi 2008 on säätiön juhlavuosi: perustamisesta tulee lokakuussa täyteen 60 vuotta. Sen kunniaksi päätettiin mm. teettää säätiön historiikki, korottaa hieman opiskelija-apurahoja ja järjestää yhteinen syntymäpäiväjuhla Salmi-Seuran kanssa, joka samoihin aikoihin täyttää 50 vuotta. Juhlassa on tarkoitus julkaista Salmi-Säätiön aloitteesta ja tuella valmistumaisillaan oleva Suomi-Karjala (livvi)-sanakirja, jota laativat Ljudmila Markianova ja Raija Pyöli.

Säätiön hallitukseen (2008-2010) valittiin uudeksi jäseneksi arkkipiispa Leo. Valinnan tiimoilta haastateltu arkkipiispa kertoo arvostavansa Salmi-Säätiön aktiivista toimintaa ja olevansa iloinen päästessään mukaan toimintaan.

– Omat juureni juontavat Salmiin, äitini oli Varpaselän kylästä ja isäni Manssilasta. Sieltä perheen evakkotie vei Pielavedelle. Muistelen, että sain jo oppikouluaikana säätiön stipendin, taisi olla silloin 30 markkaa. Tulevaa juhlavuotta kannattaa juhlia paitsi iloiten säätiön hyvästä nykytilasta myös muistellen sen perustajia ja heidän työtään. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että Salmi-Säätiö ja Salmi-Seura ovat päättäneet viettää juhlaa yhdessä. Yhteistyötä voisi kehittää myös kaikkien muidenkin toimivien salmilaisjärjestöjen, esimerkiksi kylä- ja pitäjäseurojen kanssa. Muutkin kuin salmilaiset toimivat tänä päivänä aktiivisesti, esim. suistamolaiset ja suojärveläiset. Vaikka Salmi-Säätiön talous vaikuttaa hyvin hoidetulta, voisi muunlainenkin varainhankinta kuin sijoitustoiminta tulla kysymykseen, esim. testamentit ja muut lahjoitukset.

Salmi-Säätiön hallitukseen kuuluvat arkkipiispa Leon lisäksi Paavo Kokotti, Kari Koslonen, Vilho Paussoi, Raija Pyöli (varapj.) ja Kaija Salmio. Seuraava eli vuosikokous pidetään helmikuussa 2008.

Raija Pyöli

Maanantai 30.7.2007

Salmi-Säätiön historiikki kaipaa päivitystä!

Säätiö täyttää 60 vuotta lokakuussa 2008. Ensimmäisten 20 vuoden tapahtumat on tallennettu (ks. www.salmi-saatio.net), mutta siitä eteenpäin työ odottaa tekijäänsä. Sopivan kehittävää askartelua historianopiskelijalle tai muille karjalaiskulttuurista ja salmilaisuudesta kiinnostuneille.

Tiedustelut palkkiotoivomuksineen Salmi-Säätiön puh. johtajalle (Raimo Jenu, puh. 050 5612052; raimo.jenu@sno.fi) 15.10.2007 mennessä.

Salmi-Säätiön hallitus

Keskiviikko 4.4.2007

Salmi-Säätiön vuosikokous pidettiin Kuopiossa 2.-3.3.2007.

Kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset vuosikokousasiat. Säätiön talouden todettiin olevan vakaalla pohjalla. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valittiin edelleen Raimo Jenu ja varapuheenjohtajaksi Raija Pyöli.

Säätiön sanakirjaprojektista (Markianova & Pyöli) teki selkoa Raija Pyöli. Suomi-livvi-sanakirjatyö on pysynyt aikataulussaan ja on nyt O-kirjaimessa. Sanakirja on tarkoitus julkaista syksyllä 2008 Salmi-Säätiön täyttäessä 60 vuotta.

Säätiön hallitus tekee elokuussa 2007 matkan Tverin Karjalaan. Valmistelut hoitaa Raimo Jenu yhdessä tveriläisen Zoja Turitsevan kanssa. Matkan yhteydessä pidetään säätiön nk. kesäkokous.

Syksyn opiskelustipendit salmilaissyntyisille nuorille tulevat haettaviksi jälleen elo-syyskuussa, joten opiskelijoiden on syytä tarkkailla säätiön kotisivuja.

Maanantai 20.11.2006

Salmi- Säätiö on päättänyt tilata Oma Mua lehden, 2007 vuosikerran, viidelle ensimmäiselle halukkuutensa ilmoittaneelle, nyt apurahan saaneelle, opiskelijalle. Yhteydenotot Säätiön asiamihelle Seppo Tolvaselle, s.tolvanen@dnainternet.net.

Karjalankielinen sanomalehti Oma mua ilmestyy viikoittain Petroskoissa neljän tabloidsivun kokoisena ja noin 700 kappaleen painoksena. Lehti sisältää Karjalan Tasavallan uutisia, kirjoituksia Karjalan historiasta, kulttuurista ja kielestä, tietoa karjalaisuuden elvyttämisestä, runoja, kertomuksia, satuja ym. Pääosa aineistosta on kirjoitettu livvin (aunuksen) ja vienankarjalan murteilla. Toisinaan julkaistaan kirjoituksia myös Tverin, Paataneen ja lyydin murteilla.

Lehden julkaisijat: Karjalan Tasavallan lainsäädäntökokous, Karjalan Tasavallan hallitus ja Karjalan Rahvahan Liitto. Päätoimittaja Natalja Sinitskaja. Osoite: Titovinkatu 3, 185610 Petroskoi, Karjalan Tasavalta. Sähköposti: omamua@mail.ru, kotisivut: http://omamua.rkperiodika.ru/

Lehteä voi tilata Suomalaisen Kirjakaupan kautta Suomeen (Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa. Puh. 09-8527880). Vuosikerran hinta normaalisti on noin 50 euroa.

Lauantaina 12.11.2006

Salmi-Säätiön apurahat myönnetty

Salmi-Säätiön hallitus piti syyskokouksensa 20.-21.10.2006 Mikkelissä. Opiskelustipendi myönnettiin yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai ammattiopistossa opiskelevalle 118 juuriltaan salmilaiselle nuorelle. Yhteensä apurahoja myönnettiin 23.080 euroa.

Valitettavasti 11 hakemusta jouduttiin hylkäämään puutteellisina, syynä esim. hakemuksen myöhästyminen, opiskelutodistuksen puuttuminen, opiskelu ei ole päätoimista tai on alkanut syksyllä 2006 (ensimmäisen vuoden opiskelijoille ei apurahaa myönnetä). Säätiön sivuille (www.salmi-saatio.net) on tulossa uudistunut hakulomake.

Opiskelustipendien lisäksi avustuksia myönnettiin joihinkin salmilaisuuteen liittyviin kulttuurihankkeisiin. Kokouksessa keskusteltiin myös karjalankielisen Oma Mua -lehden (Petroskoi) tilanteesta ja päätettiin tiedustella stipendinsaajilta heidän halukkuuttaan tutustua lehteen.

Salmi-Säätiön hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kari P. Koslonen ja Lari Rinnemaa. Kari P. Koslonen valittiin uudelleen ja Lari Rinnemaan tilalle kaudelle 2007-2010 valittiin FT Kaija Salmio.

Torstaina 10.8.2006

SALMI-SÄÄTIÖ jakaa apurahoja yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatteihin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville, joilla on salmilainen syntyperä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena apurahaa ei myönnetä. Apuraha voidaan myöntää kaksi kertaa. Hakemukseen on liitettävä selvitys salmilaisista sukujuurista ja voimassaoleva opiskelutodistus, lisäksi tulee merkitä pankkiyhteys apurahan maksamista varten sekä omat yhteystiedot.

Salmi-Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on lähetettävä 30.09.2006 mennessä osoitteella:

SALMI-SÄÄTIÖ

HANNIKAISENKATU 10

70300 KUOPIO

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Seppo Tolvanen, puhelin 044-5405938 tai sähköposti s.tolvanen@dnainternet.net.

Lataa apurahahakemus, tulosta, täytä ja postita.

Sunnuntaina 7.5.2006

Salmi-Säätiön asiamies vaihtuu

Salmi-Säätiön uudeksi asiamieheksi on valittu Seppo Tolvanen 10.5.2006 alkaen. Sepon tavoitat osoitteesta Hannikaisenkatu 10,  70300 KUOPIO, puhelinnumerosta  044-5405938  tai sähköpostiosoitteesta s.tolvanen@dnainternet.net.

Maanantai 31.10.2005

Salmi-Säätiön hallituksen syyskokous

Salmi-Säätiön hallitus piti syyskokouksensa 29.-30.10.2005 Lahden Seurahuoneeella. Kokous pidettiin kahdessa osassa: lauantaina iltapäivällä ja sunnuntaiaamuna. Lauantai-iltana oli ohjelmassa teatteriesitys Lahden kaupunginteatterissa. Kokouksen lauantain osuudessa oli vieraana dos. Ljudmila Markianova, joka raportoi suomi-livvi -sanakirjan alkuvaiheesta.

Kokouksessa päätettiin myöntää salmilaissyntyisille yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen sekä ammattiopistojen ja vastaavien oppilaitosten opiskelijoille apurahoja yhteensä 20.210 euroa. Apurahan sai 105 opiskelijaa. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja apurahat maksetaan ilmoitetuille tileille.

Valitettavasti viisi hakemusta jouduttiin hylkäämään puutteellisina. Säätiön sääntöjen mukaan hakijan täytyy opiskella päätoimisesti, ja apurahan voi saada vain kaksi kertaa. Hakemusten tulee olla perillä asiamiehellä ilmoitettuun määräpäivään mennessä; mukana on oltava myös oppilaitoksen antama opiskelutodistus.

Hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan, sillä erovuorossa olleet Paavo Kokotti ja Raija Pyöli valittiin uudelleen toimikaudelle 2006-2008.

Perjantai 5.8.2005

SALMI-SÄÄTIÖ jakaa apurahoja yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatteihin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville, joilla on salmilainen syntyperä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena apurahaa ei myönnetä. Apuraha voidaan myöntää kaksi kertaa. Hakemukseen on liitettävä selvitys salmilaisista sukujuurista ja voimassaoleva opiskelutodistus, lisäksi tulee merkitä pankkiyhteys apurahan maksamista varten sekä omat yhteystiedot.

Salmi-Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on lähetettävä 30.09.2005 mennessä osoitteella: Sammonkatu 6 A 10,77600 SUONENJOKI.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Vilho Paussoi puh.017-512223, 040-5956314, sähköposti vilho.paussoi@pp.inet.fi

Hallitus

Lataa apurahahakemus, tulosta, täytä ja postita.

HUOM. Apurahojen hakuaika lukuvuodelle 2005-2006 on päättynyt. Uusi hakuaika alkaa jälleen syksyllä 2006.

Tiistai 8.3.2005

Salmi-Säätiön hallituksen vuosikokous

pidettiin 5.3.2005 Mikkelissä Suomen Nuoriso-Opistolla. Päätettiin mm. seuraavista asioista:

 • Säätiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Jenu ja varapuheenjohtajana Raija Pyöli
 • Opiskelustipendejä jaetaan jälleen syksyllä; hakuajasta ja -tavasta ilmoitetaan myöhemmin
 • Suomi-livvi -sanakirjahanke on käynnistynyt
 • Säätiö osallistuu edelleen salmilaisperäisten pruazniekkojen järjestämiskustannuksiin sekä tukee erilaisia salmilaisuutta         edistäviä kulttuurihankkeita hallituksen harkinnan mukaan
 • Hallituksen kokousmatka Salmiin pyritään toteuttamaan syksyllä 2005
 • Karjalaisten kesäjuhlille Lahdessa 17.-19.6. Lahdessa osallistuvat ainakin asiamies Vilho Paussoi ja varapuheenjohtaja Raija Pyöli
 • Hallituksen edustajina osallistuvat Karjalan Liiton liittokokoukseen 22.-23.4. Helsingissä  puh.joht. Raimo Jenu, varalla asiamies Vilho Paussoi, ja Laatokankarjalaisten Liiton liittokokoukseen 2.4. Kuopiossa Kari Koslonen

Keskiviikko 11.8.2004

Apurahat jälleen jaossa

Salmi-Säätiö jakaa apurahoja yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatteihin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville, joilla on salmilainen syntyperä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena apurahaa ei myönnetä. Apuraha voidaan myöntää kaksi kertaa. Hakemukseen on liitettävä selvitys salmilaisista sukujuurista  ja voimassaoleva opiskelutodistus, lisäksi tulee merkitä pankkiyhteys apurahan maksamista varten sekä omat yhteystiedot.

Salmi-Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on lähetettävä 30.09.2004 mennessä osoitteella: Sammonkatu 6 A 10, 77600 SUONENJOKI.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Vilho Paussoi

puh.017-512223, 040-5956314, sähköposti vilho.paussoi@pp.inet.fi

Hallitus

Lataa apurahahakemus, tulosta, täytä ja postita.

HUOM. Apurahojen hakuaika lukuvuodelle 2004-2005 on päättynyt. Uusi hakuaika alkaa jälleen syksyllä 2005.

Keskiviikko 31.3.2004

Kokousuutisia

Salmi-Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 27.3.2004 Suonenjoella tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

 • Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2004 valittiin edelleen Raimo Jenu, varapuheenjohtajaksi Lea Pietikäisen tilalle Raija Pyöli ja hallituksen jäseneksi Kari Koslonen.
 • Päätettiin tukea dos. Ljudmila Markianovan (Petroskoi) ja Raija Pyölin Suomi-livvi -sanakirjahanketta myöntämällä Ljudmila Markianovalle työskentelystipendi.
 • Hallituksen seuraava eli juhlakokous pidetään kesäkuussa Salmissa. Varsinainen stipendikokous on entiseen tapaan syksyllä.

Keskiviikko 12.11.2003

Kokousuutisia

Salmi-Säätiön hallitus piti stipendikokouksensa 8.11.2003 Mikkkelissä. Opiskelustipendeinä jaettiin 18.310 euroa yhteensä 93 opiskelijalle. Stipendin saajille postitetaan vastaukset henkilökohtaisesti.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Lari Rinnemaa jatkaa edelleen. Lea Pietikäisen tilalle valittiin Kari Koslonen.

Käytiin myös alustavaa keskustelua mm. vuoden 2004 tapahtumista (60 vuotta evakkotielle lähdöstä!) sekä säätiön mahdollisesti alkavasta sanakirjahankkeesta.

Perjantai 1.8.2003

Apurahat jaossa

Salmi-Säätiö jakaa apurahoja yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatteihin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville, joilla on salmilainen syntyperä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena apurahaa ei myönnetä. Apuraha voidaan myöntää kaksi kertaa.

Hakemukseen on liitettävä selvitys salmilaisista sukujuurista ja voimassa oleva opiskelutodistus, lisäksi tulee merkitä pankkiyhteys apurahan maksamista varten sekä omat yhteystiedot. Muista myös allekirjoittaa hakemuksesi.

Salmi-Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on lähetettävä 30.09.2003 mennessä osoitteella: Sammonkatu 6 A 10, 77600 SUONENJOKI. Tiedusteluihin vastaa asiamies Vilho Paussoi

puh. 017-512223, 040-5956314, sähköposti vilho.paussoi@pp.inet.fi

HUOM. Apurahojen hakuaika lukuvuodelle 2003-2004 on päättynyt. Uusi hakuaika alkaa jälleen syksyllä 2004.

Perjantai 27.6.2003

Kotiseutumatka on peruttu

Suunniteltu kotiseutumatka Salmiin on valitettavasti peruttu liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Keskiviikko 21.5.2003

Salmi-Säätiön kotiseutumatka

Säätiö järjestää apurahan saaneille opiskelijoille kotiseutumatkan Salmiin 8.-10.8.2003. Opiskelijoilta peritään vain nimellinen maksu 20 euroa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  asiamiehelle.

Osoite Vilho Paussoi, Sammonkatu 6 A 10, 77600 Suonenjoki

puh.017-512223, 040-5956314

email: vilho.paussoi@pp.inet.fi

Lauantai 22.3.2003

Salmi-Säätiön kokousasioita

Salmi-Säätiön hallitus piti vuosikokouksensa 15.3.2003 Kuopiossa. Puheenjohtajaksi vuodeksi 2003 valittiin edelleen Raimo Jenu ja varapuheenjohtajaksi Lea Pietikäinen.

Kokouksessa käsiteltiin normaalien vuosikokousasioiden lisäksi mm. seuraavaa:

 • myönnettiin 250 euron suuruinen kannustusstipendi salmilaissyntyiselle hiihtäjälle Anna Rahkoselle;
 • päätettiin hankkia internetyhteydet säätiön asiamiehelle;
 • kotiseutumatka Salmiin toteutetaan 8.-10.8. stipendinsaajien ja hallituksen voimin (tarkempia tietoja tulossa);
 • kotisivuille pyritään Salmi-tietouden lisäksi keskittämään myös ajankohtaista infoa (esim. hakulomake ensi syksyn stipendejä varten) sekä avataan keskustelupalsta lähinnä nuoria varten. Myös kotiseutumatkojen kuvauksia valokuvineen toivotaan.

Kokousta edeltävänä iltana säätiö isännöi hotelli Iso-Valkeisen tiloissa Salmi-Seuran ja säätiön hallituksen yhteistä illanviettoa. Lämpimässä salmilaishengessä ideoitiin yhteisiä tavoitteita ja suunniteltiin konkreettistakin toimintaa. Tapaamisesta on tarkoitus tulla traditio: yksi säätiön hallituksen kolmesta vuosittaisesta kokouksesta pidetään jatkossa Kuopiossa, Salmi-Seuran toiminnan nykyisellä kotipaikalla.