Vuosikokousuutisia: Salmin pitäjähistoriahanke loppusuoralla

Rajoil da randamil
Salmin pitäjähistoriahanke loppusuoralla

Salmi-Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 13.3.2015 Helsingissä oli iloisen toiveikas tunnelma, kun kokouksen keskeiseksi asiaksi nousi valmistumassa oleva Salmin pitäjähistoria.

Kirjan syntyprosessi etenee: viimeisten kirjoitusten tarkistukset ovat menossa, taitto alkamassa, kansi valmiina, kirjapainot kilpailutettu, julkaisutapahtuma tulevana kesänä… Kirjan nimeksi tulee Rajoil da randamil. Salmi da salmilazet 1617 – 1948. (Rajoilla ja rantamilla. Salmi ja salmilaiset 1617 – 1948). Ennakkomyynti on alkanut, lisätietoa asiamieheltä.

Tämän taloudellisestikin mittavan kirjahankkeen loppuun saattamisen lisäksi säätiön hallitus osallistuu myös muihin perinteisiin aktiviteetteihin.

Ensi syksyn stipendejä voivat hakea yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevat salmilaisperäiset nuoret. Hakumenettelyä on muutettu sikäli, että yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa vuorovuosin ovat hakijoina ammattioppilaitokset ja ammattikorkeakoulut – ei siis erikseen eri ammattiasteet.

Säätiö tukee edelleen kirkollisia praasniekkoja ym. salmilaisuuteen liittyviä tapahtumia sekä pyrkii myös osallistumaan niihin samoin kuin heinäkuussa kuopiolaisen Salmi-Seuran järjestämään Salmin-matkaan, jolle kutsutaan myös historian kirjoittajatiimin jäsenet (tarkemmin www.salmi-seura.net).

Salmi-Säätiön puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 valittiin yksimielisesti Raija Pyöli ja varapuheenjohtajaksi Vilho Paussoi.