Vuosikokousuutisia

Salmi-Säätiön hallitus piti vuosikokouksensa 20.2.2010 Oulussa. Edellinen iltapäivä vietettiin Oulun seudun Salmi-kerhon vieraana uudessa seurakuntakeskuksessa ja illalla osallistuttiin paastoliturgiaan Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa.

Normaalien vuosikokousasioiden lisäksi päätettiin aloittaa Salmin pitäjän historian kirjoittaminen.  Hanketta oli valmisteltu huolellisesti. Teoksen kirjoittajaksi valittiin VTT, FM Kaarle Sulamaa, jonka aikaisempaa tuotantoa ovat mm. teokset Veteraania ei jätetä (2007) ja Lotat, uskonto ja isänmaa (2009). Salmin pitäjähistorian on laskettu valmistuvan ripeästi, viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Kirjan toimituskuntaan kuuluvat säätiön edustajina arkkipiispa Leo, FT Raija Pyöli ja FT Kaija Salmio.

Kustannuksia vaativasta historiahankkeesta huolimatta Salmi-Säätiö jakaa vuonna 2010 opiskelijastipendejä salmilaistaustaisille nuorille. Jatkossa stipendit jaetaan vuorovuosina eri koulutustasoille. Tällä kertaa ovat vuorossa yliopisto-opiskelijat, ja seuraavana vuonna ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat. Stipendien suuruus yliopisto-opiskelijoille on 250 euroa. Stipendin voi saada kerran, eikä sitä myönnetä ensimmäisenä opiskeluvuonna. Sukujuuret on entiseen tapaan selvitettävä virkatodistuksella. Lisäksi uutena kriteerinä kiinnitetään huomiota hakijan salmilaiseen tai muuhun karjalaisuuteen liittyvään harrastuneisuuteen.

Hakuaika on 1.9.–30.9.2010. Hausta ilmoitetaan tarkemmin Karjala-lehdessä ja säätiön omilla kotisivuilla elokuussa. Siilinjärven lukiosta (entinen Salmin keskikoulu) mahdollisesti kirjoittaville kahdelle salmilaiset sukujuuret omaavalle opiskelijalle annetaan edelleenkin 100 euron stipendi kummallekin ilman hakua.

Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2010 valittiin Raija Pyöli ja varapuheenjohtajaksi Vilho Paussoi.