Muuta

Kuulutteko salmilaiseen suku- tai pitäjäseuraan taikka muuhun salmilaisperäiseen yhteisöön? Onko teillä kotisivut, jotka haluaisitte jakaa muiden Salmista kiinnostuneiden kesken? 

Liittäkää sähköpostiinne seuraavat tiedot: Seuran tai yhteisön nimi sekä ne yhteystiedot, jotka haluatte sivulle (esim. seuran tai yhteisön yhteyshenkilön nimi, postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite ja/tai kotisivuosoite) sekä lyhyt esittely.

Sähköpostit osoitteeseen: saatio@salmi-saatio.fi

Linkkejä Salmiin

Linkkejä Karjalaan

  • Tie Karjalaan – Runsaasti linkkejä Karjalaan ja Inkerinmaalle.
  • Karjalaiset Suvut – Kaikkien karjalaissukuja tutkivien kohtauspaikka.
  • Impilahti – Salmin läntinen naapuripitäjä. Impilahti-Seura ry.
  • Suojärvi – Salmin pohjoinen naapuripitäjä. Suojärven pitäjäseura ry.
  • Luovutettu Karjala – Tietoa Luovutetun Karjalan pitäjistä.
  • Opastajat – Karjalan kielen opettajien palsta. Ylläpitäjä Martti Penttonen.

Lomakkeita yms. dokumentteja


 

Tietoja sivuilla käytettävästä materiaalista

Sivuilla esiteltävä kirjallinen aineisto on kerätty seuraavista kirjoista:

  • Salmi – Salmin pitäjän muistojulkaisu. Kirjoittaja Anni Viljanto. Julkaisija Salmi-Säätiö 1952.
  • Salmin pitäjän vaiheita. Kirjoittaja Ingwald Sourander. Julkaisija WSOY 1937.
  • Meijän Salmi kuvina. Kirjoittanut ja julkaissut Salmi-seura ry 1989 (lähinnä taulukoita, mm. sukunimiluettelot kyläesittelyissä).
  • Mantsi-Järisevä-Koivisto. Kirjoittaja Arvo Kokko. Julkaisija WSOY 1950.

Valokuvat ovat Salmi-Säätiön valokuvia, ellei muuta ole mainittu. Joidenkin vanhojen kuvien laatu on valitettavasti niin huono, että niitä ei voida kunnolla parantaa käytettävissä olevin laittein.

Sivuilla esitettävät kartat ovat lähes kaikki Maanmittauslaitoksen Karjalan Kartat CD 4 -nimisestä CD-ROM:sta. Rompulla on nimensä mukaisesti karttoja Karjalasta; ajallisesti kartat ovat ajalta ennen talvisotaa. Joitakin karttoja näillä sivuilla on muokattu alkuperäisestä CD:n muodosta, jotta ne palvelisivat paremmin näiden sivujen käyttäjiä.      

On syytä huomauttaa että alkuperäiset kartat ovat pääsääntöisesti huomattavasti isompia kuin mitä Internet-käyttöön on ollut mahdollista tehdä, ts. karttojen tarkkuus näillä sivuilla ei ole yhtä hyvä kuin CD-ROMin alkuperäisillä kartoilla.

Karttojen copyright: © Maanmittauslaitos lupanro 19/MYY/03

Sivuja päivitetään, kun uutta materiaalia on valmiina tai saatavilla. Voit lähettää omat kommenttisi ja ehdotuksesi sivuja koskien osoitteeseen jarmo.ihalainen(at)ektenia.fi

Otamme mielellämme vastaan valokuvia Salmista. Myös runot, laulut ja muistelmat ovat tervetulleita. Voitte lähettää materiaalinne yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai ottaa yhteyttä Säätiöön.


Sivujen päivitystiedot 2003 – 2011