Hallitus

Hallitus 2024-2025

Puheenjohtaja
Kari Pössi (Helsinki)
Puhelin: 050 564 1950

Jäsenet
Lea Lihavainen, varapuheenjohtaja (Joensuu)
Esa Koivula (Jyväskylä)
Eeva Riutamaa (Vantaa)
Kaarlo Saarento (Jyväskylä)
Ari Luukkanen (Kuopio)

Asiamies
Jari Niemelä (Kuopio)

Säätiön yhteystiedot
Salmi-Säätiön asiamies:
Jari Niemelä
Sähköposti: saatio@salmi-saatio.fi

Salmi-Säätiön strategia

SÄÄTIÖN TAUSTA JA TEHTÄVÄ

Salmi-säätiö on perustettu lokakuussa 1948 ja sen tarkoituksena on entisen Salmin kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Säätiön sääntöjen mukaan myös kulttuuriperinnön vaaliminen kuuluu tehtäviin.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä sääntöjen mukaisesti avustuksia ja apurahoja. Säätiö voi toteuttaa myös tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

TOIMINNAN TARKOITUS

Taloudellisesti toimia siten, että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuottavalla tavalla ja näin luoda edellytykset sille, että Salmiin ja Laatokan Karjalaan liittyvää kulttuurin ja perinteen vaalimista, tutkimista ja kehittämistä voidaan toteuttaa.

ARVOT

Vastuullisuus. Ylläpitää ja tukea salmilaisia perinteitä säätiön perustajien ja lahjoittajien tahtoa ja toivetta kunnioittaen. Toiminnan lähtökohtana on vastuullisuus. Taloudenhoidossa tämä tarkoittaa pitkäjänteistä varallisuuden hoitoa ja liiallisten riskien välttämistä.

Suvaitsevaisuus. Toiminnan tulee olla suvaitsevainen kulttuurisille muutoksille, koska salmilaisuus kuten muukin karjalaisuus elää ja muuttuu sukupolvien myötä. Salmilaisuutta ja Salmiin liittyvää kulttuuria voi elää ja toteuttaa monin tavoin.

Kestävyys. Ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Avoimuus. Tavoitteena on olla avoin ja viestiä sekä toiminnasta että päätöksistä selkeästi.

TAVOITTEET

Edistää ja mahdollistaa salmilaisen ja laatokankarjalaisen kulttuurin tallentamista, tutkimista ja kehittämistä monipuolisesti.  Karjalan kielen aseman tukeminen on osa tätä tavoitetta.

Salmiin ja Laatokan Karjalaan liittyvää tietoa kootaan ja levitetään sekä huolehditaan tämän tiedon esillä pitämisestä ja saavutettavuudesta nykyisille ja tuleville sukupolville.

Toiminta on pitkäjänteistä ja resurssien mukaista ja se pohjautuu säätiön strategiaan.

2024

Salmi säätiön säännöt PDF

Salmi-Säätiön tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste PDF