Salmi-Säätiön historiaa

Perustaminen

Luovutetun Karjalan kuntien hoitokuntien lakkauttaminen vuonna 1948 ja korvausasiain käsittelyn loppuunsaattaminen olivat tapahtumia, jotka aiheuttivat sen, että miltei jokaisen luovutetun kunnan perinteiden vaalijaksi perustettiin kuntasäätiö. Tässä vaiheessa syntyi Salmi-Säätiökin.

Säätiön perustava kokous pidettiin Kuopiossa lokakuun 25. päivänä 1948. Oikeusministeriön hyväksyminen perustamiselle ja sääntöjen vahvistaminen tapahtui tammikuun 17. päivänä 1949, ja helmikuun 2. päivänä 1949 säätiö merkittiin säätiörekisteriin numerolla 578.

Säätiön tarkoituksena on entisten Salmin kuntalaisten ja heidän jälkeläistensä taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Säätiön pääomaksi koottiin perustavassa kokouksessa 21.400 markan suuruinen pääoma.

Säätiön perustavassa kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: Mikko Vanhanen, Vilho Vanhanen, Timo Jaamalainen, Ville Bunda, Pekka Manninen, Tuomas Klemetti, Johannes Komara, Vilho Jaamanen, Matti Palmuaho, Pekka Joutsen, Konstantin Romppo, Einari Koskelin, Antti Mikkonen, Mikko Lumme, Nikolai Paloniemi, Yrjö Pesonen, Mikko Sulku, Vilho Tuutti, Aleksanteri Räbinä, Nikolai Shuubin, Sergei Miikkola ja asiantuntijajäsenenä toiminnanjohtaja Riku Kuikka.

Säätiön ensimmäiseen hallintoneuvostoon valittiin: V. A. Mensonen puheenjohtajaksi, Mikko Vanhanen varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Timo Jaamalainen, Vilho Jaamanen, Pekka Manninen, Ville Bunda, Yrjö Varkoi ja Anatol Tammela sekä säätiön asiamieheksi Tuomas Klemetti.

Säätiön ensimmäiseen hallitukseen puolestaan valittiin: Vilho Vanhanen puheenjohtajaksi, Olga Koivunen varapuheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Johannes Komara ja Matti Palmuaho sekä lisäksi asiamies Tuomas Klemetti. Tilintarkastajiksi valittiin Pekka Iltola ja S. Petsalo, varalle Eino Koistinen ja S. Suomalainen.

Sääntöjen uudistus

Salmi-Säätiön sääntömuutos toteutettiin 27.8.1998. Tässä yhteydessä hallintoneuvosto lakkautettiin ja säätiön hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajat
V. A. Mensonen (1949-1958)
Mikko Vanhanen (1959-1974)
Yrjö Varkoi (1975-1985)
Aleksanteri Leppälä (1986)
Rauha Kaipiainen (1987-1990)
Alvi Rahkonen (1991-1995)
Paavo Rinnemaa (1996-1998)

Hallituksen puheenjohtajat
Vilho Vanhanen (1949-1973)
Aleksanteri Uusisuo (1974-1990)
Rauha Kaipiainen (1991-1997)
Paavo Rinnemaa (1998-2001)
Raimo Jenu (2001-2007)
Raija Pyöli (2008-2018)
Kari Pössi (2019-)

Asiamiehet
Tuomas Klemetti (1948-1964)
Erkki Lukin (1965-1990)
Vilho Paussoi (1991-2006)
Seppo Tolvanen (2006-2008)
Mauri Sulku (2008-2022)

Jari Niemelä (2022-)

Teksti: Vilho Paussoi (päivitetty 1.5.2024)

Tarkempi kuvaus säätiön historiasta 60-vuotishistoriikissa.