Toiminta 1949-2003

Varainhankinta

Perustavassa kokouksessa kootun pääoman lisäksi Salmi-Säätiö on saanut lahjoituksia Salmin Osuusliikkeeltä, Salmin Osuusmeijerirahastosta, Manssilan Osuusmeijerirahastosta, V. ja A. Lukinin Muistorahastosta, Supisen Lahjarahastosta ja Sisäasiainministeriöstä (entisen Salmin hoitokunnan varat).

Lahjoituksiin sisältyy ehto, että luovutuspääoma on säilytettävä koskemattomana, mutta sitä on kartutettava indeksillä. Säätiö saa käyttää korot säännöissä mainituilla ehdoilla. Toiminnan aikana säätiön varallisuutta on kartutettu osinko-, korko- ja metsämyyntituotoilla.

Avustukset, apurahat ym.

Toiminnan aikana avustuksia ja apurahoja on mm. jaettu salmilaista syntyperää oleville opiskelijoille, salmilaisille vanhuksille, eri tavoin ansioituneille salmilaisille tai heidän jälkeläisilleen (esim. kirjallisuus, urheilu), salmilaista perinnettä vaalivien praasniekkojen ja valtakunnallisten Salmi-juhlien järjestäjille, rukoushuoneille ja Karjalaan jääneiden vainajien muistopatsaiden pystyttämiseen sekä Salmin ja Mantsinsaaren ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjojen tallennustyöhön.

Julkaisut ym.

Säätiön toimesta on julkaistu vuonna 1952 Salmi-kirja, josta on otettu 1.000 kappaleen uusintapainos vuonna 1991. Salmi-kirjan on kirjoittanut opettaja Anni Viljanto.

Taiteilija Viktor Kuuselan suunnittelema Salmi-viiri teetettiin vuonna 1967. Viiri on edelleen säätiöllä myynnissä. Vuonna 2001 hankittiin säätiölle oma järjestölippu.

Salmi-Säätiö ja professori Kyösti Julku allekirjoittivat sopimuksen Salmin pitäjähistorian kirjoittamisesta 27.12.1974. Kirjoitustyössä esiintyneistä vaikeuksista johtuen työ ei edistynyt ja sopimus jouduttiin purkamaan 11.11.1997.

Salmi-Säätiö on lisäksi tukenut salmilaisperäistä ja karjalankielistä julkaisutoimintaa.

Teksti: Vilho Paussoi