Esihistoria

Salmin asutushistoria on pitkä; ensimmäiset ihmiset saapuivat Salmin alueelle arviolta pian viimeisen jääkauden jälkeen, viimeistään noin vuonna 8000 eKr. Tällöin alueelle ei vielä muodostunut pysyvää asutusta, vaan ihmiset kuuluivat ns. metsästäjä-keräilijöihin. He eivät asuneet pysyvästi missään tietyssä paikassa, vaan kiersivät paikasta toiseen vuodenaikojen mukaisesti, saaliseläimiään seuraten.

Varhaisimmat arkeologien löytämät varmat merkit ihmisestä Salmissa on ajoitettu noin vuoteen 4000 eKr. 1900-luvun alussa Salmin alueella suoritetuissa tutkimuksissa löydettiin yli 100 erilaista esinettä, pääasiassa kiviveitsiä, talttoja sekä nuolenpäitä. Löytöjä tehtiin peräti 14 eri kylän alueella. Kylät olivat Miinala, Räimälä, Varpaselkä, Tulema, Mäkipää, Uuksu, Uusikylä, Lunkulansaari, Hanhiselkä, Orusjärvi, Karkku, Palojärvi ja Miinala. Lisäksi löytöjä tehtiin Hyrsylästä, joka tuohon aikaan vielä kuului Salmin pitäjään. Salmin kalaisat vedet, riistaa täynnä olevat metsät sekä maaperän tarjoamat runsaat raaka-aineet houkuttelivat ihmisiä. Muun muassa Mantsinsaarella yleisenä esiintyvää kiveä, vihreää diabaasia, käytettiin yleisesti esineiden valmistukseen kaikkialla Karjalassa ja Suomessa.

Ensimmäiset asukkaat eivät suinkaan olleet karjalaisia. On mahdotonta sanoa keitä he olivat kielellisesti, mutta tutkimusten mukaan Itä-Karjalaan ja itäisimpään Suomeen on aina tullut geneettistä perimää pääasiassa idästä tai etelästä. Ensimmäisen kerran Karjala mainitaan novgorodilaisessa, karjalankielisessä tuohikirjeessä 1200-luvulla.

Vuonna 1323 solmittiin Pähkinäsaaren rauha Ruotsin ja Novgorodin välillä. Rauhassa Karjala jaettiin kahtia, Ruotsin saadessa pääosan Karjalan Kannaksesta ja Novgorod sai Laatokan Karjalan, näin siis myös Salmin ja sen asukkaat verotettavak- seen. Vuonna 1471 Moskova kukisti Novgorodin, saaden Novgorodin aiemmin hallitsemat alueet hallintaansa. Mikään ei muuttunut, ainoastaan verottajan lippu vaihtui. Samaan aikaan kreikkalais-katolinen uskonto vahvisti asemaansa Laatokan Karjalassa sekä Itä-Karjalassa alueen pääuskontona.