Vuosien 1917-1918 tapahtumat ja Salmin suojeluskunnan perustaminen

Johdanto ja alkuperäisen asiakirjadokumentin digitointi: Pekka Salminen 2003

Johdanto

Myös Salmissa seurattiin vuonna 1917 tarkasti maailmansodan vaiheita ja erityisesti Venäjän vallankumouksen edistymistä. Tiedon tultua keisari Nikolain vallasta syöksemisestä maaliskuussa 1917 perustivat pääasiassa työväestöön kuuluvat henkilöt Salmin Vallankumousneuvoston ja myöhemmin ns. punakaartit. Vastapainoksi punakaarteille perustivat talonpojat hieman myöhemmin Suojeluskunnan, jonka tehtävänä oli ensisijaisesti valvoa yhteiskuntajärjestyksen säilymistä, joskin toimintaa ohjaamassa oli myöskin vahvasti mukana ajatus Suomen itsenäistymisestä.

Vuoden 1918 talvella-keväällä koko maassa vallinnut jännittynyt tilanne johti sisällissotaan tunnetuin, osittain surullisin seurauksin. Suomi varmisti itsenäisyytensä, mutta sodassa menehtyi molemmin puolin rintamaa tuhansia sotilaita. Sodan jälkeisillä vankileireillä ja valkoisten järjestämien oikeudenkäyntien seurauksena sai surmansa suurempi joukko suomalaisia, kuin mitä taisteluissa oli menehtynyt. Yleisestä historiasta tiedämme, että vieläkin suurempi onnettomuus kohtasi niitä suomalaisia, jotka joko pakenivat itärajan yli tai muuttivat sinne paremman toivossa. Siitä huolehti Stalin 1930-luvun ns. puhdistuksissa.

Seuraavassa digitoidussa asiakirjatoisteessa esitetään näiden vuosien tapahtumia Salmin suojeluskunnan toimihenkilöiden näkökulmasta. Alkuperäinen asiakirja on Suojeluskunnan Salmin paikallisjärjestön vastaus vuodelta 1922 Sortavalan piiriesikunnalle vapaussodan ns. historiatoimikunnan käyttöön. Se on pääasiassa Salmin suojeluskunnan perustajan J.A. Seisen sanelemaa muistelua vuosien 1917-18 tapahtumista.

Viite: SArk 915, irtonaisia papereita kansiossa merkinnällä ”SArk 915, Salmin SK v. 1917 toiminta”, Sota-Arkisto, Helsinki.

Huom.: J.A. Seisen dokumentin teksti on pyritty pitämään alkuperäisenä korjaamatta alkuperäisen asiakirjan kirjoitusvirheitä tai muuttamatta tuolle ajalle ominaista kielenkäyttöä.

Klikkaa tästä jatkaaksesi Seisen dokumenttiin (1. sivu)

Klikkaa tästä jatkaaksesi Seisen dokumenttiin (2. sivu)

Emil Zittingin selonteko

Käytössämme on myös Leo Miralan toimittama, Salmin apulaisnimismiehen Emil Zittingin helmikuussa 1919 tekemä selonteko Salmin tapahtumista Suomen Vapaussodan Historian Komitealle.

Klikkaa tästä jatkaaksesi Zittingin selontekoon (1 sivu)

Luettelo salmilaisista, joille myönnettiin Vapaussodan muistomitali Sota-arkiston Kunniamerkkivaliokunnan arkistosta on löydetty luettelo niistä henkilöistä Viipurin läänin Salmin kunnassa, jotka Suomen Senaatin päätöksen nojalla syyskuun 10 pltä 1919 ovat oikeutetut saamaan 1918 vuoden Vapaussodan muistomitalin.

Klikkaa tästä nähdäksesi luettelo Vapaussodan muistomitalin saaneista