Kovero

Sijainti  
Tulemalta noin 10 kilometriä pohjoiseen Tulemajoen lännenpuoleista tietä seuraillen.  

Kyläkuvaus  
Kylässä oli asukkaita noin 230 henkeä. Talot olivat tiiviissä ryhmässä kummallakin puolella Tulemajokea, Pienikiviojan ja Tulemajoen risteyskohdassa. Asukkaat saivat elantonsa maanviljelyksestä (hyvälaatuista peltomaata oli yhteensä 147 hehtaaria), metsätöistä sekä kalastuksesta, sillä Tulemajoki oli antoisa lohijoki.           

Kylän eteläpuolella oli Salmille tärkeitä laitoksia; Pien-Jukakosken voimalaitos (perustettu v. 1922) sijaitsi noin 5 kilometrin päässä kylästä ja tuotti kaiken tarvitun sähkön Tuleman, Miinalan ja Kirkkojoen asukkaille. Lisäksi oli toinen voimalaitos, nimittäin Suur-Jukakosken voimalaitos, joka sijaitsi noin 4 kilometrin päässä kylästä. Koverossa toimi myös kalankasvatuslaitos, joka oli noin 3 kilometrin päässä kylän keskuksesta.  Itse kylässä sijaitsivat maankuulun Antti Herralan karjalankarhukoirafarmi sekä rukoushuone, posti ja kansakoulu.  

Kylän suvut (ajalta ennen talvisotaa) 
Ahtiainen, Fomin, Herrala, Homanen, Inkinen, Jaakkonen, Jaloniemi, Juka, Koski, Kuusikko, Lahtinen, Lahtinen, Mensonen, Mäkinen, Nieminen, Nieminen, Pajasto, Pappi, Petjoi, Piitulainen, Sumiilov, Välimäki.  

Merkittävimpiä kohteita  
Rukoushuone   
2 voimalaitosta (Pien-Jukakoski ja Suur-Jukakoski)
Kalankasvattamo
Karjalankarhukoirafarmi

Katso kuvat