Peltoinen

Sijainti  
Mantsinsaaren pohjoisin kylä, linnuntietä noin 13 kilometriä ja autoteitä kuljettaessa noin 20 kilometriä Tulemalta.   

Kyläkuvaus  
Sijaitsi mäkisessä maastossa, jossa taloja siellä täällä. Kylänosia olivat Suonkylä, Peiposenkylä, Saukkasenkylä, Seilola ja Hiloila. Asukkaat (815 henkeä) muodostivat lähes puolet Mantsinsaaren kokonaisasukasluvusta. Taloja Peltoisessa oli noin 170.           

Asukkaat saivat toimeentulonsa maanviljelyksestä ja kalastuksesta. Peltoalaa Peltoisessa olikin lähes 700 hehtaaria. Peltoisen alueella toimi mm. Mantsinsaaren sairaala, kirkko (entinen Kirkkojoen kirkkorakennus) sekä lukuisia myllyjä ja luotsiasema. Hyvällä ilmalla oli, ja on edelleenkin, mahdollista nähdä Valamon luostarisaaren rakennuksia.  

Kylän suvut (ajalta ennen talvisotaa)  
Ahokas, Ahosuo, Antonen, Baroni, Boloodin, Botska, Burmoi, Evola, Fali, Feudorov, Fomin, Furu, Harjusalo, Harle, Haukinen, Immonen, Ivakko, Jormalainen, Jumponen, Järveläinen, Järvinen, Kaliste, Karhatsu, Karhu, Kauhava, Kaunisaho, Kitti, Kivi, Koivula, Kokotti, Kontio, Korpilahti, Koski, Kostilainen, Krogerus, Kuha, Kuikka, Kulmalaakso, Kulmalahti, Kuronen, Kutja, Kuupakko, Larikka, Lievonen, Lipuskin, Lötjönen, Makkonen, Markov, Maukku, Menronen, Merenrinne, Meriranta, Moljo, Mujunen, Mulju, Mäkinen, Nissinen, Noosov, Ojala, Ojarinne, Padatsu, Pajula, Palsio, Palsola, Pantsukov, Peiponen, Peltonen, Petjala, Pirtola, Pitkänen, Rannela, Rantanen, Retkin, Ripu, Ruohola, Ruohonen, Rutanen, Rutonen, Rääpö, Saarela, Saitola, Salkunen, Saromaa, Selentsev, Simani, Sinjoi, Skobelev, Sorsa, Sulosuo, Suvisalo, Tammela, Tervonen, Tähtelä, Tähtivaara, Vainio, Vakola, Vola, Volodin, Väistö.    

Merkittävimpiä kohteita
Kirkko   
Kauppa   
Posti  
Luotsiasema   

Lisäksi Peiposen kylässä seuraavat:
Kaksi kauppaa   
4 myllyä (osuusmylly, kaksi moottorimyllyä ja yksi tuulimylly)
Mantsinsaaren sairaala
Pappila ja kanttorin asunto
Kaksi kansakoulua

Katso kuvat