Räimälä

Sijainti  
Noin 7 kilometriä Tulemalta itään Sortavalan – Aunuksen tietä pitkin.  

Kyläkuvaus  
Asukkaita 400, sijoittuneena 60 taloon siellä täällä. Talot sijaitsivat mäkien päällä ja olivat peltojen ympäröiminä. Kylänosia olivat Häkinmäki, Ruotsinmäki, Niemenmäki ja Kohtanpuoli.           

Asukkaiden pääasiallisena elinkeinona oli maanviljelys. Peltoalaa kylällä olikin yhteensä reilut 100 hehtaaria, joka hyvän maansa takia kuuluikin parhaiten tuottaviin peltoalueisiin koko Salmissa. Lisäksi lisäansioita antoivat metsätyöt ja keväisin tehtävät tukinuitot. Kylän läpi kulkevan Änäjoen ns. Räimälänkoskeen oli tarkoitus rakentaa voimalaitos, mutta sodat keskeyttivät työt.           

Kylässä oli mm. useita sahoja ja myllyjä, mistä johtuen kylä tunnettiin myös myllykylänä. Lisäksi kylässä oli yksi Salmin harvoista ei-puisista kansakoulurakennuksista, eli punatiilestä rakennettu kansakoulu.  

Kylän suvut (ajalta ennen talvisotaa)  
Ahven, Aistola, (Potasev), Hyöky, Härkönen, Ihatsu, Isrikki, Jokela (Jechim), Jokiniemi (Loginov), Kannasmaa (ent. Isrikki), Karhu, Karppinen, Karvali, Kauppinen, Kettunen, Kiiski, Koivumäki (Häkki), Kujala, Laaksovirta (Loginov), Leussu, Loginov (Lokioja), Louhimo, Lönni, Matjussi, Metso, Miskala, Ojantie (Kornilov), Ojapelto, Pantsukov, Patronen, Paulanko (Pantsukov), Paussoi, Peiponen, Peiponen (Louhimo), Peltola (Mikuchi), Poimaa (Potasev), Potasev, Rantala (Häkki), Ruotsi, Räbinä, Serguskin, Stoppi, Tamila (Torgoutsa), Timonen, Torgoutsa, Uittola (Isrikki).    

Merkittävimpiä kohteita  
Rukoushuone (pyhitetty apostoleille Pietarille ja Paavalille)
Kansakoulu
Kauppa
Posti
5 myllyä
2 sahaa

Katso kuvat