Uusikylä

Sijainti 
Tulemalta noin 15 kilometriä länteen Sortavalan – Aunuksen tietä.  

Kyläkuvaus 
Uusikylän talot sijaitsivat pääasiassa maantien kahta puolta harjanteella tiiviissä ryhmässä. Taloja kylässä oli yhteensä liki 70 ja asukkaita reilu 500. Elinkeinoja olivat maanviljelys, karjanhoito sekä vähäisemmässä määrin kalastus. Peltoalaa oli lähes 270 hehtaaria ja metsäalaa 1330 hehtaaria.          

Kylässä toimi kahden opettajan kansakoulu. Itse rakennus oli harvinaisuus Salmissa, sillä se oli rakennettu sementtitiilestä puun sijasta. Kylässä kävi myös kiertävä kotiteollisuuskoulu, jonka yhteydessä opeteltiin ompelutöitä ja kutomista talvisin. Kesäisin kotiteollisuuskoulussa keskityttiin puutarhapalstoihin, joita olikin liki jokaisella kylän talolla. Neuvojat kävivätkin opastamassa viljelyn ja puutarhanhoidon saloja Uusikylän nuorisolle (ja vähän vanhemmallekin väelle).

Kylän pohjoispuolella sijaitsivat Tunnisen ja Satulin ojat myllyineen sekä saha. Kylässä toimivat myös Martat, maamiesseura, samoin kuin Lotta Svärd ja pikkulotat.          

Uusikylässä oli kaksi kauppaa (varsinainen kauppa ja ns. aittakuppa). Aittakaupan yhteydessä toimi posti.          

Tunnetuimpia uusikyläläisiä on monipuolinen taiteilija ja runoilija Sirkka Turkki.  

Kylän suvut (ajalta ennen talvisotaa) 
Ahonen, Fedotoff, Hukka, Jaamalainen, Jareske, Kareranta, Koverskoi, Kuikka, Kuosmanen, Larilahti, Lumela, Metsäoja, Miskala, Muistola, Mujunen, Mustikainen, Mylläri, Nikitin, Orsjoki, Paulanne, Peppanen, Postari, Punkki, Puuhaara, Satuli, Sirkkunen, Sokoli, Tepponen, Tomukorpi, Tossavainen, Tsiikku, Tunninen, Turkki, Vinni.    

Merkittävimpiä kohteita
Kansakoulu   
Rukoushuone   
Kaksi kauppaa   
Posti   
Majatalo   
Tunnisen ja Satulin ojat myllyineen   
Saha

Katso kuvat