Artikkeleita

Uudempaa artikkeliaineistoa löydät Joensuun  kirjaston Laatokan-Karjala-aiheisesta Käkönen-tietokannasta osoitteesta: http://kakonen.jns.fi/ käyttämällä hakua  ja antamalla hakusanaksi esim. ”Salmi”.
Yhteiskunta, historia (pitäjäteokset,  historiikit)
Ingwald  Sourander: Salmin pitäjän vaiheita ja piirteitä Laatokan-Karjalan  historiasta, Porvoo  1937.
Anni  Viljanto: Salmi, Salmin pitäjän muistojulkaisu. Salmi-Säätiö, Jyväskylä 1991  (uusintapainos). ISBN 952-90-2772-9.
Erkki Kuujo: Raja-Karjala Ruotsin vallan aikana.  Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Joensuu 1963.
Hannes  Sihvo: Karjalan kuva, karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana.  Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1973.
Viipurin  läänin maatalouskomissioni: Salmin kihlakunta, mietintö I. Helsinki 1908.
Olavi Paavolainen (toim.): Rakas entinen Karjala. Karjalan liiton  muistojulkaisu. Porvoo  1947.
Olavi  Merras: Raja-Karjalan kansallistuva ortodoksisuus. Salmin kreikkalaiskatolinen  seurakunta 1917-1936. Kirkkohistorian  laudaturtutkielma, Helsingin Yliopisto, 1979.
Elna  Pelkonen: Karjalan meren äärellä. Perimätiedon valoa 1800-luvun ihmiskohtaloihin  idän ja lännen rajamaissa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki  1961.
Tapio  Hämynen: Liikkeellä leivän tähden, Raja-Karjalan väestö ja sen toimeentulo  1880-1940. Historiallisia tutkimuksia 170. Suomen historiallinen seura, Helsinki  1993. ISBN 951-8915-74-1.
Valto A.  Peiponen (toim.): Laatokan Mantsi. Härkäuhrin saari. Lappeenranta 1997. ISBN  951-96372-8-1
Iivo Härkönen: Runojen ja metsäin Karjala. Kylästä kylään käypä esitys  nykyhetken Raja-Karjalasta. Kansanvalistusseuran toimituksia 169. Helsinki 1914.
O. A.  Forström: Kuvia Raja-Karjalasta. Kansanvalistusseuran toimituksia 91. Helsinki  1895.
Yrjö-Pekka  Mäkinen (toim.): Laatokan Karjalan nousun vuosikymmenet. Laatokan Karjalan  henkisen ja taloudellisen kehityksen vaiheita 1880-1940. Laatokan Karjalan  kulttuurityön toimikunta, Pieksämäki 1956.
Simo Eronen  ja Antti Komonen: Karjala vapaussodassa, osat I ja II. Karjalan sotahistorian  toimikunta. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1930 ja 1934.
U. Karttunen et al.: Vanhan runon mailta, Raja-Karjalan säätiön julkaisuja II. Porvoo  1935.
Ernst  Lampén: Pika-Kuvia Raja-Karjalasta, kuvitettu matkakirja. Helsinki  1922.
Aino Räty-Hämäläinen: Karjalan tyttäret. Esseitä ja kuvauksia  karjalaisnaisten elintiloilta. Juva 1999. ISBN  951-0-22306-9.
K.  Merikoski: Taistelua Karjalasta. Piirteitä venäläistämistyöstä Raja-Karjalassa  tsaarinvallan aikoina. Helsinki 1939.
Arvo Kokko: Mantsi-Järisevä-Koivisto – Karjalan kuulut linnakkeet. Helsinki 1950.
Kuvia Raja-Karjalasta, julkaissut Laatokan toimitus. Joensuu  1940.
Maanmittauslaitos. Karjalan kartat osa 4 –  Salmi-Suojärvi ympäristöineen (CD-ROM). Maanmittauslaitos 2001
Pelkonen, Elna. Karjalan meren äärellä –  perimätiedon valoa 1800-luvun ihmiskohtaloihin idän ja lännen rajamaissa.  Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1959
Salmi-seura ry. (toim.): L. Niemelä, N.  Ollikainen, K. Haalas, K. Riekkinen, S. Ruohola, S. Hallikainen, A. Jokiniemi,  P. Hernberg. Meijän Salmi kuvina. Pieksämäki 1990.  ISBN:  952-90-1860-6
Aino Räty-Hämäläinen: Raja-Karjalan  kunnailta. Helsinki 2002. ISBN 951-0-26209-9.
Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander  (toim.): Suomen kartanot ja suurtilat I. Helsinki 1939.
Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander  (toim.): Suomen kartanot ja suurtilat II. Helsinki 1941.
Toimitusneuvottelukunta: U. Brander, Osk.  Groundstroem, S. Mattsson ; toimittajat: Felix Jonasson, Akseli Kivialho, K.  Kivialho: Suomen maatilat 4. osa – Kuopion, Mikkelin ja Viipurin läänit:  tietokirja maamme keskikokoisista ja suurista maatiloista. Porvoo  1932.

Aulis Oljakka: Salmin Ylä-Uuksu ja Ol’okan sugu. ISBN  925-91-7308-3

Fil.maisteri Riikka Myllys, Joensuun Yliopisto, pro gradu  -tutkielma v. 2003: Kapinan tiellä. Nimismies Georg Neiglickin murha Salmissa  31.8.1831.
Arvid Genetz: Kuvaelmia kansan  elämästä Salmin kihlakunnassa. 1870.
Arvi Korhonen: Suomen itärajan  syntyhistoriaa. WSOY, Porvoo 1938
Lauri Immonen: Kaksi tykkiä – Mantsinsaari talvisodassa. WSOY Porvoo  1966
Simo Härkönen: Impilahden  sotilaspiirin esikunnan toimintakertomus 8.8.1941 – 7.10.1944. ISBN  952-5200-11-6. Kustantaja: Karjala-lehti / Karjalan Kirjapaino Oy, v.  1999.
Valde Näsi & Eemil Ovaska:  Laatokan Mainingit – Laatokan ja sen rannikon elämää sanoin ja kuvin; 33 teksti-  ja 470 syväpainokuvaa sekä 2-värinen karttaliite. Laatokan Aseveljet ry, Otava  1942.
Olavi Paavolainen:  Karjala muistojen maa, WSOY Porvoo 1949.
Väinö Salminen: Viena-Aunus –  Itäkarjala sanoin ja kuvin. Otava, Helsinki 1941.
Stacy Churchill:  Itäkarjalan kohtalo 1917-1922, Itäkarjalan itsehallintokysymys Suomen ja NL:n  välisissä suhteissa. Alkuperäinen väitöskirja: The East Karelian autonomy  question in Finnish-Soviet relations, 1917-1922, WSOY Porvoo  1970.
Stepakov, Kononov, Petrov,  Frolov, Kaivola: Partisaaneja, desantteja, sissejä  – rintaman molemmilla  puolilla. Alkuperäisteos KOMANDOS; Moskova 8/2004 Eksmo- kustannusliike.  Suomeksi 2005. ISBN 952 – 5617 – 00 – 9 (Hipputeos Oy H:ki)
K. Merikoski: Taistelu  Karjalasta. Raittiuskansan kirjapaino Oy H:ki 1940
 
Kulttuuri (musiikki, urheilu, runonlaulajat, praasniekat)
Iivo  Härkönen: Runolaulajia. Vanhan runon viimeinen miespolvi itäisellä suomenäärellä. Helsinki 1926.
Martti Haavio: Viimeiset runonlaulajat. Porvoo  1948.
Marjut Kivelä:  Sydämessä kalevalainen kansa. Alpo ja Nina Sailo runonlaulajien ikuistajina.  Suomalaisen kirjallisuuden seura, toimituksia 420. Rauma 1985. ISBN  951-717-344-X.
Pertti  Virtaranta et al.: Karjalan laulajat. Tampere 1968.
Niilo  Sauhke: Karjalan praasniekat. Laukaa 1971.
Simo Härkönen (toim.): Karjalaisia  kansanlauluja Salmista – perinteistä laulua Karjalan Salmin alueelta (sis. sanat  ja nuotit). Karjalaisen kulttuurin edistämisssäätiö 1973.
Annikki Lukkarinen & Liisa  Heikkilä-Palo (toim.): Käspaikat – pyhäiset pyyhkiet. Valamon luostari, 1995.  ISBN 951-9468-65-X.
Pekka Pohjanvalo: Salmin murteen  sanakirja. 1947
Pekka Pohjanvalo: Salmin murteen  sanakirja – täydennysosa. 1950
Entisten salmilaisten murrekuoro: Salmin  Parahat Pajozet – Salmin kauneimmat laulut (LP-levy). Finnlevy  1982
Carolus Lindber ja  Jouko Hautala: Aunuksen asunnoilla. Itäkarjalaista kansanomaista  rakennuskulttuuria, Porvoo, WSOY, 1943.
J.M. Salenius: Kreikanusko  Suomessa. W.S. Söderström Porvoo, 1873
 
Muistelmat (henk. koht. muistelmat,  elämänkerrat, tarinat)
Olof  Enckell: Rajan vartio. Jalkamatkoja Raja-Karjalassa. Helsinki  1939.
Olof  Enckell: Talonpoika ja soturi, jälkikirjoitus kirjaan ”Rajan vartio”. Helsinki  1941.
Mauno  Turunen: Salmi, sahojen ja laivojen pogosta. Kertomus Hosainoffien  elämäntaipaleesta. Lappeenranta 1997. ISBN 951-96372-9-X.
Elna  Pelkonen: Marttatyötä Laatokan Karjalassa. Pieksämäki 1958.
Pirkko  Jauhiainen: Rastavasta syysmiikkulaan. Lapsuuden muistoja Raja-Karjalasta. Helsinki 1981.
K.  Merikoski: Sergei Okulov. Palanen Raja-Karjalan sivistyshistoriaa. Helsinki  1944.
Pauli  Pölönen: Evakossa, evakosta, evakkoon: salmilaisten vaiheita sotavuosina  1939-1944. Salmi-Säätiö 1995.
Väliaho, Olavi: Laatokan laineet. Karjalan kirjapaino  Oy. Lappeenranta 1991. ISBN 952-90-2990-X (nid.)
Hannu Karhos (toim.): Ei tullut  isä kotiin – sotaorpojen kertomuksia. Otava v. 2005. ISBN 951-796-383-1
Onniselkä, Vilho: Käsnäselästä  Kankaanpäähän: sokea mies muistelee. v. 1979.
P. Virtaranta: Juho  Kujola, karjalan ja lyydin tutkija. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1960.
Vesa Kanniainen: Karjalan  kultaisilla mailla. Kustantaja VK World 2005. ISBN 952-99428-1-8. Sivu 49.  Salme Salmelan kertomus Orusjärvellä käynnistä 2.6.1990.
Schvindt T.:  Kansantaruja Laatokan luoteisrannikolta, 1879
Pelkonen, Martta: Satuja ja legendoja – Martta  Pelkosen salmilaismuistiinpanoja. V. 1976. Toim. ja  suom. Raija Koponen. SKS 323.
 
Sukututkimus (kirkonkirjat,  sukututkimukset, arkistolähteet)
Klaus  Castrén: Salmin pitäjän Manssilan ja Virtelän kylien asukkaat talvisodan  kynnyksellä. Saarijärvi 1998. ISBN  951-97707-9-8.
Klaus  Castrén: Gordein suku. Raja-karjalainen suku Salmin Manssilan kylästä.  Saarijärvi 2002. ISBN 951-98157-6-7.
Klaus  Castrén: Sukujuurilla Salmissa ja Aunuksessa. Omakustanne, Helsinki  1995.
Klaus  Castrén (toim.): Luettelo Käkisalmen kihlakunnan Salmin pogostan mies- ja  naispuolisista henkilöistä 1733. Helsinki 1994. ISBN  952-90-5564-1.
Klaus Castrén: Salmin keskikoulu  1917-39 : oppilasluettelo. Helsinki 1989.
Heljä Pulli  (toim.): Käkisalmen pohjoisen läänin henkikirja 1722 (puhtaaksikirjoitettu VA  9804). Helsinki 1983.
Salmin ortodoksinen seurakunta –  Syntyneet ja kastetut 1850-1864. Asuinpaikan mukainen hakemisto.  Karjala-tietokantasäätiö 2002.
Salmin ortodoksinen seurakunta –  Syntyneet ja kastetut 1865 – 1879. Asuinpaikan mukainen hakemisto.  Karjala-tietokantasäätiö 2002.
Salmin ortodoksinen seurakunta –  Syntyneet ja kastetut 1880 – 1899. Asuinpaikan mukainen hakemisto.  Karjala-tietokantasäätiö 2002.
Salmin ortodoksinen seurakunta – Kuolleet ja haudatut  1851-1870. Karjala-tietokantasäätiö 2003.
Salmin ortodoksinen seurakunta – Kuolleet ja haudatut  1871-1899. Karjala-tietokantasäätiö.
Salmin ortodoksinen seurakunta –  Vihittyjen luettelot 1851-1899. Sulhaset ja morsiamet. Karjala-tietokantasäätiö  2003.
Pentti Röppänen: Salmin  Röppäsiä. Ilmestynyt 2006. ISBN 952-91-9046-X. Kirjaa voi tiedustella  suoraan tekijältä: pentti.roppanen@pp.inet.fi, puhelin 040-508 1915.
 
Kaunokirjallisuus (kaunokirjallisuus, historialliset romaanit)
K.  Merikoski: Uskonluopio. Kertomus Raja-Karjalan venäläistämisajalta. Helsinki  1936.
Pekka  Ruotsi: Rajan kahden puolen. Oulu 1974. ISBN 951-9099-11-5.
Pauli Vinni:  Utšiitel Peša Ruotsin paginoi.  Manssilan nuorisoseura Rajakivi, Saarijärvi 1992. ISBN  952-90-3674-4.
Kaarlo  Hirvonen: Ihminen valtaistuimella, historiallinen romaani. Turku  1947.
Viljo  Koljonen: Harmaan kylän laulu. Raja-Karjalainen idylli. Helsinki  1943.
Iivo  Härkönen: Juhlahattu, romaani  Raja-Karjalaisesta praasniekan vietosta. Helsinki 1935.