Salmin kunnallinen itsehallinto

Vuoden 1865 maakunta-asetuksella myönnettiin Suomen suuriruhtinaskunnan alaisille kunnille itsehallintojärjestelmään perustuva itsehallinto. Kuntiin perustettiin ns. kuntakokouksia, jotka päättivät nyt entistä laajemmin oman kuntansa omista asioista.

Myös Salmin kunnan asioita ryhdyttiin hoitamaan oman kuntakokouksen avulla yhdessä kunnallislautakunnan kanssa, joka puolestaan toimi kuntakokouksen toimeenpanevana elimenä.      

Kunnallislautakuntaan kuului puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi vakinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä. Jäsenet kunnallislautakuntaan valittiin kuntakokouksen ja myöhemmin kunnanvaltuuston toimesta.

Kuntakokous toimi vuoteen 1919 asti, jolloin aiemmin säädetyn uuden lain perusteella kuntakokous korvattiin kunnanvaltuustolla. Kunnanvaltuustoon kuului 30 jäsentä.

Esimerkkejä kuntakokouksen päätöksistä:

Vuonna 1906 hankittiin Salmiin oma kunnanlääkäri, vuonna 1911 puolestaan perustettiin apteekki ja Salmin Sairaalan Kannatusyhdistys perusti vuonna 1913 sairastuvan.      

Kunnanvaltuuston aikakaudella puolestaan ryhdyttiin entistä pontevammin ajamaan lakisääteisiä tehtäviä, mm. oppivelvollisuuslaki ja sosiaalihuollon laki johtivat siihen, että kuntaan perustettiin uusia kouluja ja köyhäinhoitolautakunta osti Mäkipään kylästä Mäkipellon tilan kunnalliskodiksi 35 hengelle.

Lisäksi perustettiin Kirkkojoelle lastenkoti vuonna 1923, joka kuitenkin eri muuttovaiheiden jälkeen sai pysyvän sijoituspaikan kunnan omistamalta tilalta. Lastenkodissa oli tilat 50, ja myöhemmin 85 lapselle.

 

 
 
Kuntakokouksen puheenjohtajat (vuodesta 1890 lähtien) Vuodet jolloin virassa
talollinen Aleksei Setkov 1890-1891
talollinen U. M. Lasarev 1891-1892
talollinen K. F. Jestoi 1892-1894
talollinen Feodor Gantsijev (Gantsi) 1895-1900
opettaja Ivan Mihailov (Mikkola) 1901-1906
talollinen Vasilie Abramov 1907-1909
opettaja Kalle Kalervo 1910-1912
opettaja Ivan Mihailov (Mikkola) 1913-1918
       

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat (vuodesta 1919 lähtien) Vuodet jolloin virassa
maanviljelijä Stepan Setkänen 1919-1920
opettaja Vilho Aarnio 1920-1927
maanviljelijä Vilho Jaamanen 1927-1932
opettaja Vilho Petro 1932-1933
rehtori Pekka Setkänen 1933-1937
herastuomari V. A. Mensonen 1937-1940
kapteeni Mikko Räbinä 1941-1944
       

Kunnallislautakunnan esimiehet Vuodet jolloin virassa
maanviljelijä A. Setkänen vuoteen 1891 asti
maanviljelijä Aleks Burtsov 1892
maanviljelijä Aleksanteri Silvennoinen 1892-1893
maanviljelijä Vaselie Abramov 1893
maanviljelijä Petter Smirnov 1895-1897
maanviljelijä Nikolai Hernberg 1898-1905
—— ——
maanviljelijä Aleksanteri Silvennoinen 1907-1912
maanviljelijä Nikolai Hernberg 1913-1915
maanviljelijä Feodor Koverskoi 1916-1924
maanviljelijä Heikki Kontturi 1925
maanviljelijä Pekka Mikkonen 1925-1928
maanviljelijä Ivan Juvonen 1929-1931
maanviljelijä Yrjö Pesonen 1932-1939
maanviljelijä V. A. Mensonen 1940-1948
Tekstin lähde ja taulukot: Meijän Salmi kuvina. Salmi-Seura ry. Kuopio 1989