AARO MENSOSEN KULTTUURITEKO  –  KANTELETAR KARJALAN KIELELLE

Salmilaissyntyinen Aaro Mensonen on tehnyt merkittävän kulttuurityön kääntämällä Kantelettaren karjalan kielelle. Käännöstyönsä Mensonen nimesi Kandelettaren runoloi. Mensonen on jo aiemmin tehnyt paljon karjalan kielen hyväksi, sillä kansalaisopistossa ja projekteissa toteuttamansa kielen opetustyön lisäksi hän on kääntänyt karjalaksi kahdeksan kirjaa ja toimittanut tapakulttuuria, kieltä ja kulttuuria käsitteleviä vihkosia. Mensosen julkaisu Taratamme karjalaksi on hänelle läheisin, sillä siihen hän kokee saaneensa taltioitua juuri sitä kieltä, mitä heillä kotona puhuttiin.

Kantelettaren kääntäminen on luonnollisestikin ollut suuritöisin ja kolme vuotta Mensonen kertoo urakan kestäneen. Toisaalla jo aiemmin toteutettu Kalevalan karjalaksi kääntäminen oli yksi inspiraation lähde.  Hän iloitsee myös siitä, että Kantelettareen Elias Lönnrotille runoja laulaneen ilomantsilaisen Mateli Kuivalattaren runoja on nyt myös karjalaksi.

Aaro Mensonen on syntynyt Salmissa 1938 ja toisesta eli viimeisestä lähdöstä Salmista hänellä on muistikuvia. Työuransa Mensonen teki puolustusvoimissa ja eläkevuosien myötä 1980-luvulla alkoi aktiivinen karjalan kielen ja kulttuurin harrastus. Tämä harrastus on tuonut merkityksellisyyttä ja iloa elämään, mutta samalla on tullut annettua arvokas panos karjalan kielen elvytykseen. Karjalankielisen Kantelettaren hän toivookin kiinnostavan ja hyödyntävän karjalaisseurojen ohella kielen opiskelijoita.

Kantelettaren Mensonen on julkaissut omakustanteena ja siitä on otettu 50 kappaleen painos. Kirjan kuvituksen ja taiton on tehnyt salmilaissukuinen Armi Jaloniemi.

Armahan kulgu

Täs on kuldu kulgennuh,

täs mennyh mielitietty,

täs armas astunnuh,

valgie vaeldannuh ;

täs on astunnuh ahol,

tuas on istunnuh kivel.

Teksti ja kuvat Lea Lihavainen