Kari Terhon ”Salmin talvisota” uutena painoksena

Salmin talvisota -teoksen kansikuva: Matkustajalaiva Otava Salmin Tuleman satamassa.

Salmin talvisota on kirjailija Kari Terhon teos Salmin siviilien tunnelmista ja tapahtumista talvisodan kynnyksellä ja sodan ensimmäisen viikon aikana joulukuussa 1939.

Kirjaan on koottu aikakauslehtien kirjoituksista, henkilökohtaisista muistelmista, haastatteluista, kirjoista ja internet-sivustoilta. Tapahtumia on vertailtu eri lähdetiedoista, kun niiden todenmukaisuutta on tarkistettu.

Kertomuksessa keskitytään siviilien osaan Salmin pitäjässä juuri ennen talvisotaa ja heti sen sytyttyä. Kertomukset ovat pääasiassa nuorten salmilaisten muistoja ja tuntoja, vaikka ne on kirjoitettu tai kerrottu vasta vuosina 1970 – 2007. Sotilastapahtumia käsitellään vain sen verran, kun ne liittyvät siviilien toimiin tai tukevat muuten kerronnan kulkua.

Kirja on julkaistu lokakuussa 2007. Tämä pdf-tiedosto (”sähköinen kirja”) on kirjan kuudes tarkastettu painos lokakuulta 2020, jonka Salmi-säätiö nyt julkaisee tekijän luvalla. Kirjassa on lähdeluettelo. Kirja on laajuudelta 143 sivua. Kirjan tietojen hakemista auttaa mainiosti pdf-katseluohjelman Etsi-toiminto.

Salmi-säätiö kiittää mitä suurimmin Kari Terhoa siitä, että hän luovutti tämän tekstin jaettavaksi Salmi-säätiön kautta.

Salmin talvisota 6. tarkistettu painos