Uutisia Salmista pdf-kirjana

Uutisia Salmista -kirjan kuvitusta. Salmin Pyhän Nikalaoksen kirkko (kuva: Leo Mirala).

Uutisia Salmista on Kari Terhon kirjoittama omakustannekirja, joka julkaistiin vuonna 2010 ja jonka Salmi-säätiö nyt julkaisee tekijän luvalla pdf-tiedostomuodossa.  Salmi-säätiö kiittää mitä suurimmin Kari Terhoa siitä, että hän luovutti tämän tekstin jaettavaksi Salmi-säätiön kautta. Kirjan tietojen hakemista auttaa mainiosti pdf-katseluohjelman Etsi-toiminto.

Uutisia Salmista -kirja muodostuu neljästä osiosta. Ensimmäisen osion lähteinä ovat olleet O. A. Forströmin ja Matti J. Huhtisen lehtikirjoitukset sekä Elna Pelkosen, Ingwald Souranderin ja J. R. Danielson-Kalmarin kirjat. Tässä osiossa kuvataan Salmia 1500-, 1600- ja 1700-luvuilla.

Toiseen osioon on koottu Kansallisarkiston digitoimista sanomalehdistä salmilaisia uutisia. Uutiset ajoittuvat pääasiassa 1800-luvun lopulle ja kuvaavat silloista elämää Salmissa ja lähialueilla. Näiden uutisten kirjoittajana on useimmiten ollut lännestä tullut suomalainen, jota salmilaiset kutsuivat ”ruotsiksi”. Tämä antaa monille uutiskertomuksille oman värinsä.

Kolmas osio käsittelee itsenäistymisen aikaa ja siinä on myös lainaus Mauri Terhon muistikirjasta Aunuksen retken ajalta huhti-kesäkuussa 1919.

Viimeisessä osiossa Salmin luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Matti J. Huhtinen muistelee Salmia. Muistelukertomukset kohdistuvat 1930-lukuun ja ne on julkaistu savonlinnalaisessa Savonmaa-lehdessä 1960-luvun puolivälissä.

Uutisia Salmista Kari Terho