Vuosikokous 13.3. Kuopiossa etä- ja lähitekniikalla

Salmi-säätiö piti vuosikokouksensa Kuopiossa 13.3. sekä etä- että lähitekniikalla ajan hengen mukaisesti.

Toimintavuotta 2020, joka oli säätiön 72., varjosti koronapandemia. Vuoden aikana ei ollut oikeastaan tapahtumia, myöskään perinteisesti säätiön tukemia praasniekkoja ei voitu järjestää. Salmilaisjuurisille opiskelijoille – vuonna 2020 vuorossa olivat AMK-ammattikorkeakoulut sekä toisen asteen ammattioppilaitokset – jaettiin hakemusten perusteella 23 apurahaa.

Vuonna 2021 opiskelija-apurahan saantivuorossa ovat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat. Elokuussa näistä ilmoitetaan hakuohjeineen laatokankarjalaisilla some-sivuistoilla, säätiön sivuilla sekä Karjala-lehdessä. Pyritään myös enenevissä määrin tukemaan tutkimusta, jonka kohteena ovat Salmin alue, sen asukkaat tai Laatokan-Karjalan elinpiiri.

Tänä vuonna keskitytään myös sivustojen uusimiseen, arkistoitavien materiaalien – mm valokuvien – tallentamisratkaisujen löytämiseen sekä keskusteluyhteyksien luomiseen Laatokan-Karjalan muiden toimijoiden kanssa.

Hallituksen kokoonpano vuodelle on: pj Kari Pössi, vpj Juhani Hakkarainen, Lea Lihavainen, Jari Niemelä, Eeva Riutamaa, Kaarlo Saarento ja asiamiehenä Mauri Sulku.