Tiukan linjan talousvuosi Salmi-Säätiössä

Salmi-Säätiön hallituksen vuosikokous pidettiin 13.-14.3.2009 Lahdessa. Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2009 valittiin edelleen Raija Pyöli ja varapuheenjohtajaksi Vilho Paussoi.

Vuosi 2008 oli Salmi-Säätiön juhlavuosi, jonka kunniaksi järjestettiin Kuopiossa 24.-25.10. yhteinen 60-vuotisjuhla 50 vuotta täyttäneen Salmi-Seuran kanssa. Juhlassa julkistettiin FM Oskari Ropposen kirjoittama säätiön 60-vuotishistoriikki Salmilaisen kulttuuriperinnön vaalijat sekä dos. Ljudmila Markianovan ja FT Raija Pyölin laatima Sanakirja suomi-karjala. Vuosi oli paitsi työntäyteinen säätiön hallitukselle ja asiamiehelle myös erityisesti varoja kysyvä. Edellä mainittujen mittavien julkaisujen lisäksi uudistettiin säätiön kotisivut sekä maksettiin salmilaisperäisille opiskelijoille korotetut stipendit.

Vuosikokouksessa käsitellyssä vuoden 2009 talousarviossa pyrittiin ottamaan huomioon ajan realiteetit, jotka säätiönkin taloudessa näkyvät vähentyneinä korkotuloina ja osinkotuottoina. Vaikka taloudellinen tilanne ei vielä ole hälyttävä, joutuu hallitus noudattamaan entistä tiukempaa linjaa paitsi henkilöstö- ja yleiskuluissa myös avustusten jaossa.

Opiskelustipendien jakamisessa päätettiin pitää välivuosi: niitä ei siis jaeta syksyllä 2009. Poikkeuksena ovat Siilinjärven lukiosta kirjoittavat salmilaissyntyiset ylioppilaat, joille stipendit myönnetään edelleen hakemuksetta. Myös muiden stipendien ja apurahojen jakoperusteita täsmennettiin. Uusia, suurempia julkaisu- ja painatustöitä ei oteta kuluvana vuonna ohjelmaan.

Sen sijaan harkittavaksi ja selvitettäväksi jäi uusintapainoksen ottaminen Pauli Pölösen kirjasta Evakossa, evakosta, evakkoon. Kirja on ilmestynyt vuonna 1995 Salmi-Säätiön kustantamana ja on loppuunmyyty.

Alustavaa keskustelua käytiin lisäksi Salmin pitäjähistorian kirjoittamisesta; hanke voisi tulla kysymykseen usealle lähivuodelle ajoittuvana projektina.

Valopilkkuna ja toimintaa tukevana voimana on nähtävissä 2. ja 3. polven salmilaisten kiinnostus juuriinsa ja etenkin karjalan kieleen, jonka elvytystä Salmi-Säätiön on tarkoitus tukea yhdessä uuden yhteistyökumppaninsa Karjalan Kielen Seuran kanssa.