Kirja rautatien saapumisesta Salmiin julkaistu

”Rata Salmiin ja Aunuksenlinnaan” -kirja, julkaistiin kesälä. Kirja

käsittelee radanrakennusta ja rautatieliikennettä

Salmin pitäjän alueella Raja-Karjalassa ja Aunuksessa vuosina 1942-44.

Julkaisu on luonteeltaan tietokirja, jossa on paljon kuvia ja

ratalinjaan liittyviä karttoja. Kirjan kohderyhmänä ovat rautateistä

ja sota-ajan radanrakennuksesta ja käytöstä kiinnostuneet sekä

tietysti myös luovutetun Karjalan, ja erityisesti Salmin viimeisten

vuosien liikenne- ja yleisestikin elinoloista kiinnostuneet.

Kirja on mahdollista ostaa Karjalan Sivistysseuran verkkokaupasta: