Salmi-säätiön kokousuutisia

Vuoden 2010 apurahat jaettu

Salmi-Säätiön hallitus piti vuoden kolmannen kokouksensa 23.10.2010 Kuopiossa. Kokouksen päätehtävä oli syksyn 2010 stipendien jako. Viime vuosi oli stipendien jaossa välivuosi, mutta nyt pystyttiin jakamaan yhteensä 13.000 euroa.

Tänä vuonna olivat vuorossa yliopisto-, korkeakoulu- ja amk-opiskelijat. Anomuksia saapui määräaikaan mennessä 60 kappaletta. Valitettavasti 18 anomusta jouduttiin eri syistä hylkäämään: hakija oli esim. saanut stipendin jo aikaisemmin tai hakemus oli puutteellisesti täytetty. Ensi vuonna ovat hakuvuorossa ammatilliset koulut.

Ensimmäistä kertaa kysyimme nuorilta myös salmilaisuuteen tai muuhun karjalaisuuteen liittyvää harrastuneisuutta. Vaikka valtaosalla hakijoista näytti harrastuneisuus olevan perin vaatimatonta, erottui kuitenkin muutama todella motivoitunut juuriaan arvostava salmilaisperäinen nuori.

Salmin pitäjähistoria valmistumassa  

Säätiön hallituksesta muodostettu toimikunta (arkkipiispa Leo, Kaija Salmio, Raija Pyöli) on työstänyt historiaa yhdessä kirjoittajan, Kaarle Sulamaan kanssa siten, että teoksen valmistuminen ensi vuonna on mahdollista. Tämän pitäjähistorian kokonaisuudessaan kustantaa Salmi-Säätiö.